متلک و مزاحمت‌های خیابانی در ایران

با چادر یا بی‌چادر در خیابان اذیتم می‌کردند. وقتی هشت‌ماهه باردار بودم اینقدر در خیابان بهم متلک می‌انداختند و لمسم می‌کردند که نشستم و فقط گریه کردم. زن بودن در ایران خیلی سخته. برخی از زنان ایرانی صدا و روایت‌های خودشان از مزاحمت‌های خیابانی را برای چشم‌انداز زنان فرستاده‌اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.