چه کسی مردم عادی را به بورس دعوت کرد؟

با شروع روند نزولی بورس از نیمه دوم سال جاری، اعتراضات سهامداران به مقامات سیاسی که در باغ سبز بورس را نشان دادند و عملکرد حقوقی‌های بازار که عمدتا مرتبط با نهادهای مختلف دولتی و حکومتی هستند، آغاز شد. به راستی چه کسی مردم عادی را به بورس دعوت کرد؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )