آپوزیت؛ یکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹

در برنامه این هفته، ادامه مجیزگویی در مدح سردار دود شده اسلام، ادامه چانه زنی بر سر بودجه ۱۴۰۰، و ادامه دروغهای مسولین، و ادامه آلودگی هوای تهران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )