شرکت مدرنا می‌گوید مصونیت واکسن آنها تا دو سال در بدن می‌ماند

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.