پرگار؛ تغییر در آمریکا، انتخابات در ایران

کلید گشایش وضعیت سیاسی ایران کجاست؟ آیا نتیجه‌ی انتخابات آمریکا ممکن است تاثیر مهمی بر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بگذارد؟
مهمان های برنامه: فرخ نگهدار تحلیل‌گر سیاسی و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )