احمدی‌نژاد: کرونا با اهداف سیاسی در آزمایشگاه ساخته شده است

محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی گفت: «معلوم است که کرونا یک ویروس آزمایشگاهی است، ساخته شده و عمدا در دنیا با اهداف سیاسی منتشر شده است.»
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )