مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی در بهشت زهرا

صحبتهای تلخ پسر سیروس گرجستانی در مراسم خاکسپاری: تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم، بر سر خانه نوشتند درگذشت
صحبتهای فاطمه گودرزی و ابوالفضل پورعرب در مراسم خاکسپاری و مردمی که بصورت خودجوش به قطعه هنرمندان بهشت زهرا رفته بودند تا برای آخرین بار با پیکر مرد طنز ایران وداع کنند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.