فرانسه با وارد کردن مفهوم «رضایت» به تعریف تجاوز جنسی مخالفت کرد
در حالی‌که پارلمان اروپا سعی می‌کند تعریف واحدی از تجاوز را در سطح اروپا تصویب کند که در آن صرف «رضایت نداشتن» قربانی به عمل جنسی برای بازشناسی «جرم تجاوز» کافی باشد، فرانسه و چند کشور دیگر با این تعریف مخالفت می‌کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.