صدای بی‌صدای خانواده‌های پناهجویان
کنعان مختار – مدام از میل به خروج و آمار بالای مهاجرت سخن می‌رود. آنچه معمولاً ناگفته می‌ماند مشکلات خانواده‌هایی است که گسسته شده‌اند و مرزها مانع پیوستن‌شان می‌شوند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.