یورش حراست: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی درخواست تحریم کلاس‌ها کردند
در پی یورش نیروهای حراست فیزیکی دانشگاه شهید بهشتی به کلاس‌های درس و ضبط کارت دانشجویی دخترانی که مقنعه بر سر نداشتند، دانشجویان این دانشگاه درخواست تحریم کلاس‌های درس را دارند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.