بیمارستان اندونزی غزه در محاصره تانک‌های اسرائیل
اسرائیل با حمله به بخش جراحی بیمارستان اندونزی ۱۲ غیرنظامی را کشت و پزشکان بخش را مجروح کرد. هر کس از بیمارستان خارج می‌شود، هدف قرار می‌گیرد. جنازه چندین تن بیرون بیمارستان در خیابان‌ رها شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.