گمشده در رستاخیز: آلام و آرزوهای شهروندان مهاجر افغانستانی
رضیه انصاری ــ آصف سلطان‌زاده، نویسنده سرشناس افغانستانی، در رمان «سفر خروج» نمایی از انسان سرگشته امروزی و مهاجر ابدی ‌ارائه می‌دهد؛ انسانی که در قراردادهای خودساخته و در بحران‌های هویت و مرز و انتخابات و ارزشگذاری‌ها گرفتار می‌ماند و به رستاخیزی بی‌حساب‌و‌کتاب محکوم است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.