سپیده رشنو، می‌گوید بدون حجاب اجباری در دادگاهی در تهران حاضر می‌شود
سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده و ویراستار مخالف حجاب اجباری در ایران،‌ با انتشار عکس بدون حجاب خود در مقابل ساختمان یکی از مجتمع‌های قضایی دادگستری در تهران از جلسه محاکمه خود خبر داد. او گفته با همین پوشش به دادگاه می‌رود. او به خاطر پست اینستاگرامش به تشویق به فساد و تبلیغ علیه نظام متهم شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )