سربازان زن اسرائیلی به اتهام رابطه جنسی با یک زندانی فلسطینی از نگهبانی محروم شدند
سربازان زن اسرائیلی به دلیل اتهام رابطه جنسی با یک زندانی فلسطینی از خدمت به عنوان نگهبان زندان‌های فوق امنیتی امنیتی منع می‌شوند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.