دانشمندان به حل معمای ضدماده نزدیک‌تر شدند
دانشمندان موفق به کشف یک موضوع کلیدی در مورد ضدماده شده‌اند - ماده‌ای مرموز که در آغاز کیهان فراوان بود. در جریان مهبانگ - بیگ بنگ - که نقطه شروع کیهان بود هر دو به یک اندازه به وجود آمدند. درحالی که امروز ماده همه جا هست، یافتن ضد آن کاری بس دشوار است. مطالعه تازه نشان داده که هر دو آنها به یک شکل به گرانش واکنش نشان می‌دهند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.