بیانیه‌ی عسلویه و ضرورت فرارویی از هویت‌گرایی کارگری: جایگاه ستم‌های ملی و جنسیتی در تحلیل طبقاتی
آیدین ترکمه ــ  اگرچه بیانیه‌ی عسلویه با هدف مقابله با قوم‌گرایی و ناسیونالیسم نوشته شده اما خود گرفتار نوعی از هویت‌گرایی یعنی کارگرگرایی است. نقدِ تمام شکل‌های هویت‌طلبی از وظایف نیروهای ترقی‌خواه است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.