افغانستانی‌ستیزی در روزنامه‌ها، کارزار اخراج مهاجران در شهرها
دو روزنامه شرق و هم‌میهن در ادامه موج مهاجرستیزی مهاجران افغانستانی را مخل امنیت و اشتغال جلوه دادند تا آتش مهاجر ستیزی در ایران را شعله‌ورتر کنند. وزیر کشور وعده کرده مهاجران «غیرقانونی» به هر ترتیب بازگردانده شوند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.