موج اخراج معلمان معترض: جعفر ابراهیمی را هم اخراج کردند
حداقل ۱۹ معلم را از آغاز تیر اخراج کرده‌اند. هدف از اخراج معلمان عضو کانون‌های صنفی تحمیل فشار مالی بر معلمان معترض به صورت فردی و از بین بردن حلقه اتصال دانشگاه، مدرسه و کارخانه و خانه است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.