سالگرد قتل مهسا و درس‌های سیاسی
حوادث سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در داخل و خارج از ایران، سنجه‌های مناسبی برای شناخت وضعیت سیاسی ایران هستند؛ حوادثی که به گفته علی افشاری، نشان داد کماکان عدم قطعیت و شکنندگی شرایط بر فضای سیاسی ایران حاکم است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.