از تریبون زمانه / حضور در جهان: درباره‌ی جهان‌روایی جنبش زن زندگی آزادی – نوشته: محمدرفیع محمودیان منبع: اخبار روز
آیا جنبش زن زندگی آزادی جنبشی جهانروا است و برای جهانیان پیامی دارد؟ یا جنبشی محلی است، زاده‌‌ی جایی معین در جهان و متمرکز بر شرایط زیست مردمان یک سرزمین؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.