پرونده نشت رادیواکتیو در بیمارستان کرمانشاه با ادعای بی‌خطر بودن
ماجرای سرقت سرب‌های اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا در کرمانشاه مانند مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر و اتفاق‌های مشابه با برگزاری نشست و طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه خطری جان شهروندان را...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.