آبدانان؛ برخورد خشونت‌بار با معترضان بە مرگ یک دانشجو
در حالی کە شماری از مردم آبدانان در اعتراض بە "مرگ مشکوک" بامشاد سلیمان‌خانی تجمع کردە بودند، نیروهای امنیتی بە سوی آنها شلیک کردند. یک شهروند در گفت‌وگو با دویچەوله گفت کە شاهد زخمی‌شدن دەها معترض بودە است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.