دیدار با ملانی، زنی معلول که یک کارگر جنسی برای اولین رابطه‌جنسی‌اش استخدام کرد
ملانی، زن معلول ۴۳ ساله تصمیم گرفت کارگر جنسی استخدام کند تا بتواند برای اولین بار رابطه جنسی را در زندگی تجربه کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.