اخراج هفت استاد دانشگاه هنر تهران به‌دلیل حمایت از خیزش سراسری
دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران خبر داده‌اند که هفت استاد مجسمه‌سازی در این دانشگاه، به‌دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی و مردمی علیه جمهوری اسلامی، از تدریس در دانشگاه محروم شده‌اند و...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )