کارتون روز: نوروز تمام شد، تورم نه!
کارتون این هفته از نسرین شیخی به بهانه وضعیت ناگوار اقتصادی خانواده‌های ایرانی در نوروز امسال انتخاب شده است. این کار از کارتونیست ایرانی ساکن آمریکا در سایت cartoonmovement منتشر شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.