مذاکرات هسته‌ای؛ در سال ۱۴۰۲ چه سرنوشتی در انتظار برجام است؟
سال ۱۴۰۱، سال خوبی برای مذاکرات هسته‌ای و برجام نبود. نه تنها در این سال مذاکرات به نتیجه نرسید، بلکه مجادله ایران و آژانس در مقاطعی از سال رنگ و روی تنشی سیاسی به خود گرفت و حتی قطعنامه‌‌هایی نیز علیه ایران در شورای حکام آژانس صادر شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.