امید شکری | اهداف متفاوت ایران، روسیه و چین از برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت
در هفته‌های اخیر سرعت تغییر دینامیک‌های سیاسی در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. نقش مهم میانجیگری چین بین ایران و عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط یکی از رویدادهای ژئوپلیتیکی در منطقه بود که در...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.