نویسندگان و هنرمندان در سال خیزش
نخستین سالِ قرن پانزدهم (ه.ش) با کاسته شدن از شدت همه‌‌گیری ویروس کرونا و بازگشایی مدارس آغاز شد، با قیام ژینا ادامه پیدا کرد و سرانجام به پایان رسید، بدون آنکه تصور عمومی از جنبش پایان‌یافتگی آن باشد. سال ۱۴۰۱ را می‌توان سال پایان خمودگی نامید. نویسندگان و هنرمندان هم از این تحولات برکنار نماندند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.