استخدام آموزگاران؛ گزینشِ حکومتی و سرکوبِ صنفی
کمتر معلمی در ایران می‌تواند بدون داشتن شغل دوم و سوم، زندگی‌اش را اداره کند. اما برای کسبِ همین شغلِ کم‌درآمد هم دانش‌آموخته‌های بیکار، باید از هفت‌خانِ جدیدِ حاکمیتی در گزینش و مصاحبه عبور کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.