قاضی صلواتی زمان دادگاه حامی بهادری را چهار ماه بعد اعلام کرد
قاضی صلواتی، تاریخ برگزاری دادگاه حامی بهادری، زندانی بهایی را به  ۳۰ خرداد سال آینده موکول کرد. این اقدام توسط قاضی در حالی صورت گرفته...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )