زندانیان گمنام: علی الیاسی، از بازداشت شدگان اعتراضات در شهر شیرگاه
بنا به اطلاع یک منیع آگاه این شهروند بازداشت‌شده با اتهامات سنگینی مواجهه شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.