سازمان انرژی اتمی ایران گزارش آژانس را «باعث تأسف» دانست
پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پنهانکاری ایران در سایت فردو، رئیس سازمان انرژی اتمی این گزارش از بازرسی آژانس را...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.