رابرت مالی: آمریکا به‌دنبال تغییر رژیم ایران نیست
به گفته رابرت مالی، رئیس‌جمهور بایدن «هیچ‌گاه نگفت که دیپلماسی مرده است، هرگز نگفت که احتمال دستیابی به تفاهم با ایران مرده است. ما عکس آن را گفته‌ایم».

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )