شاهزاده رضا پهلوی: به‌منظور برنامه‌ریزی برای انتقال قدرت به مردم به
شاهزاده رضا پهلوی در نخستین مصاحبه پس از آغاز کارزار #من_وکالت_میدهم به اسکای‌نیوز گفت که به‌زودی برای رایزنی‌ها و دیدار با مقامات به کشورهای مختلف سفر می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با اسکای...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.