ابتذالِ سیاست، سیاستِ ابتذال
کاظم کردوانی –کسی که هیچ نقشی در حنبش به پاخاسته نداشته و در جریان پشتیبانی بزرگ خارج کشور نیز نه از بانیان بوده است نه از سازمان‌دهندگان به‌یک‌باره به میدان آمد و «مرجع» شد. اکنون گمان می‌کند از طرف مردم وکیل است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.