سرپناهی خیالی
م. مهاجر – داشتن سرپناهی مناسب برای همه یک رؤیاست. برای معلولان در جامعه ایران این آرزو تحقق‌ناپذیر است. گزارشی درباره بی‌توجهی‌ها و وعده‌های پوچ.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.