قتل خبرنگاران در سال ۲۰۲۲ پنجاه درصد افزایش یافت
در سال ۲۰۲۲ موارد قتل خبرنگاران در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافت و تعداد قابل توجهی از این موارد مربوط به اوکراین، مکزیک و هائیتی است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.