تخریب کانون وکلا از راه موازی‌سازی
ایرج مصداقی – از درون و بیرون به کانون وکلا حمله بردند. ساختن یک نهاد دست‌آموز به موازات کانون وکلا یکی از شگردهایشان در این حمله بوده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.