زن‌کشی و چهره‌ عیان مردسالاری
آن‌چه را که غزل و غزل‌ها زیسته‌اند، نمی‌توان به سادگی به رفتار هیولاوار یک قاتل تقلیل داد. نگاهی به ویرانه‌ زندگی غزل نشان می‌دهد که چطور او بسیار پیش‌تر از جدا شدن سر از تنش به قتل رسیده بوده است و چطور قاتل او نه یک فرد، که یک ساختار عریض و طویل نابرابری است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )