وکیل حمید نوری در دادگاه استیناف: با حکم حبس ابد او احتمال اعدام سوئدی‌ها در ایران را افزایش داده
ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و وکیل او به ارائه دفاعیاتش پرداخت. او به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد. وکیل مدافع با ابراز نگرانی از حکم حبس ابد در دادگاه بدوی گفت حکم حمید نوری وضعیت سوئدی‌های داخل ایران و همچنین موقعیت زندانیان سوئدی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنین به این دلیل خطر اجرای مجازات اعدام را بیشتر شده. او گفت حتی رفت و آمد بین دو...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )