مسعود ستایشی: با اعدام علیرضا اکبری بر چهره بریتانیا سیلی زدیم
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، از اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی‌ــ‌بریتانیایی، دفاع کرد و مدعی شد که تمام مراحل رسیدگی به پرونده این فرد در قوه قضاییه با...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )