اقتصاد سیاسی اعدام در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی همواره در رتبه‌های نخست جدول مجازات اعدام درجهان قرارداشته و بر ادامه این روند در همه مراحل حیاتش پای فشرده و امروز هم دوباره چوبه‌های دارخود را به منظر عام آورده است. اما این نظام «اعدام » را نه برای اجرای عدالت یا بازدارندگی، که برای تامین نظم‌ اقتصادی و امنیت شبکه‌های قدرت بکار می‌برد. در این نوشته به بررسی چگونگی استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار حفظ امنیت...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.