ناصر کنعانی: اعدام، مقابله بازدارنده با قانون‌شکنی و آشوب است
سخنگوی وزارت امور خارجه از واکنش کشورهای غربی در رابطه با اعدام محسن شکاری به عنوان مواضع مداخله آمیز کشورهای غربی در امور داخلی ایران یاد کرد و گفت: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر ناصر کنعانی گفت: همانگونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولتهاست، مقابله موثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )