جمعی از خانواده‌های خاوران: اعدام معترضان آزادی‌خواه را پایان دهید
اعدام محسن برای ما خانواده‌های خاوران یادآور داغ عزیزانمان است که در دهۀ ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ همچون محسن در دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای، بدون برخورداری از وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.