برلین: تجمعی در برابر یادبود قربانیان استبداد و جنگ
در همبستگی با دانشجویان در ایران و در پاسخ به فراخوان «دانشجویان برای ایران»، در برلین نیز به دعوت پلتفرم بلندگو روز چهارشنبه ۱۶ آذرماه (۷ دسامبر)، تجمعی در برابر یادبود قربانیان استبداد و جنگ در مجاورت دانشگاه هومبولت برگزار شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.