کارتون روز: دیکتاتور در حال غرق شدن است
احمد فلاح، کارتونیست عراقی ساکن نروژ، کارتون زیر را با توجه به جنبش جاری زن، زندگی، آزادی در ایران کشیده و نام آن را دیکتاتور غرق می‌شود گذاشته است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.