۱۰ سال گذشت: زندگی قربانیان تجاوز گروهی دهلی دگرگون شده است س
۱۰ سال پیش در همین ماه تجاوز گروهی و قتل در دهلی باعث شد افکار عمومی هند به موضوع خشونت علیه زنان توجه کند، موضوعی که تا پیش از آن در سایه مانده بود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.