رستم قاسمی، وزیر سابق راه جمهوری اسلامی درگذشت
به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، رستم قاسمی، وزیر سابق ره و شهرسازی در ایران درگذشته است؛ تو پس از سپری کردن یک دوره بیماری فوت کرده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.