در پی برکناری رئیس‌جمهوری پرو جانشینش سوگند یاد کرد
در پی استیضاح و برکناری رئیس‌جمهوری پرو، دینا بولارته به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری زن در این کشور سوگند یاد کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که آقای کاستیو قصد داشت پارلمان را به خاطر اختلافات سیاسی منحل کند. با این حال، با پیش‌دستی پارلمان آقای کاستیو را عزل و دستور بازداشت او را به اتهام طغیان صادر کرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.