موج تازه برخورد حکومت ایران با هنرمندان؛ تغییر روش یا سردرگمی؟
در حالیکه اعتراض‌های سراسری در ایران وارد نهمین هفته شده است، نقش هنرمندان و چهره‌های سرشناس عرصه‌های مختلف نه تنها کمرنگ نشده است، بلکه همراهی آنان با مردم معترض، حکومت جمهوری اسلامی را وادار کرده...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.